MYAGROSIS

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Menyediakan pinjaman berasaskan prinsipsyariah kepada usahawan yang merupakan ahli kelab MyAgrosis dan telahmenamatkan pengajian dan berminat untuk meneruskan aktiviti pertanian. Pinjamanadalah bagi sektor ekonomi bersaiz mikro yang meliputi kesemua peringkataktiviti iaitu pengeluaran, pemprosesan, perkhidmatan dan pemasaran. Jumlah pinjaman: Had pinjaman sehingga 100% dari jumlah maksima pinjamaniaitu sehingga RM30,000.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Pinjaman
Kelayakan Perniagaan
 • Individu
 • Koperasi
 • Milikan Tunggal
 • Syarikat Sendirian Berhad
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
 • Ahli Kelab MyAgrosis
 • Graduan lepasan InstitusiPengajianTinggi Awam (IPTA) Institusi Pengajian TInggiSwasta (IPTS)
 • Diploma Lanjutan Kemahiranyang diiktiraf oleh Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)
 • Diploma LanjutanKemahiran yang diiktiraf oleh Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
 • Kad MyAgrosis
 • Salinan Ijazah / Diploma/Sijil

Maklumat Agensi

Agrobank
Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815

50726 Kuala Lumpur

Tel    :      603-2731 1600
Faks :      603-2691 4908

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang