PROGRAM PEMULIHAN TANAMAN BUAH-BUAHAN TERPILIH (JPNK)

Agensi : Jabatan Pertanian Negeri Kedah (JPNK)
Kategori Entri : Sokongan Perniagaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

 • Membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil buah - buahan melalui peningkatan produktiviti, pengurusan tanaman dan pengalaman teknologi
 • Melaksanakan pemulihan dan mengamalkan MyGAP termasuk penggantian tanaman buah - buahan dengan benih berkualiti , pembajaan dan kawalan perosak  yang lebih terancang
 • Meningkatkan pengeluaran buah - buhan secara pukal, berkualiti dan mencukupi serta dapat memenuhi pasaran domestik dan eksport selaras denganstrategi Dasar Agromakanan Negara( 2011-2020)

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Bantuan Peralatan
Kelayakan Perniagaan
 • Individu
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Kedah
Lain-lain kelayakan
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 18 tahun dan ke atas
 • Telah / sedang mengusahakan tanaman buah - buhan di atas tanah sendiri,sewa, pajak atau lain - lain status tanah yang telah diberi kebenaran bertulisoleh pihak berkuasa berkaitan.
 • Mempunyai keluasan tanah bertanam 5 hektar dan ke bawah
 • Memiliki sijil MyGAP atau ke arah mendapatkannya dalam tempoh 2 tahun
 • Bersedia menyumbang baki daripada kos yang berkaitan selain daripadakadar bantuan yang diberikan.
 • Permohonan hanya sah apabila mendaftar menggunakan borang yangdisediakan dan setiap pemohon layak membuat 1 permohonan sahaja.
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
 • Sila rujuk laman web

Maklumat Agensi

Jabatan Pertanian Negeri Kedah (JPNK)
Telok Chengai, Jalan Kuala Kedah
Alor Setar
06600 Kedah

Tel    :      04-7775000
Faks :      04-7713139

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang