PROGRAM PENINGKATAN KUALITI PRODUK DAN PERKHIDMATAN (GROOM BIG)

Agensi : Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)
Kategori Entri : Sokongan Perniagaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Program Groom Big bertujuan untuk meningkatkan keupayaanusahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)agar  berdaya maju dan berdaya saing di pasaranterbuka dan eksport.Pendekatan adalah berdasarkan perkhidmatan yangdiperlukan oleh usahawan Bumiputera di pelbagai peringkat pembangunan industrimerangkumi peningkatan dan jaminan kualiti, peningkatan dan optimasi prosespengeluaran, rekabentuk pembungkusan dan pembangunan jenama.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Akses Pasaran
 • Khidmat Nasihat
 • Latihan
 • Pemadanan Perniagaan
 • Pemasaran & Promosi
Kelayakan Perniagaan
 • Individu
 • Koperasi
 • Milikan Tunggal
 • Syarikat Sendirian Berhad
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
 • Semuaentiti perniagaan sama ada individu, koperasi, milikan tunggal atau syarikatsendirian berhad.    Milikpenuh Bumiputera   Mempunyaiproduk sendiri dan kemudahan pengeluaran termasuk premis   Tidakmendapat bantuan daripada agensi lain untuk program yang sama.   Bersetujumembiayai sebahagan daripada kos projek dalam bentuk yang dipersetujui bersamausahawan..
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  •  
  •  
  • Bolehhubungi Pejabat Pengurus Besar, PusatPerkhidmatan PKS,SIRIM Berhad, Persiaran Dato' Menteri,Seksyen 2,Peti Surat 7035,40911 Shah Alam, Selangor

Maklumat Agensi

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)
Aras 15, Menara Usahawan,
No.18, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62652 Putrajaya

Tel    :      0388805121/5151
Faks :      0388805122/5152

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang