PROGRAM USAHAWAN AGROBANK - ECERDC (IKS & PKS)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Keterangan: Kemudahanpinjaman bagi semua aktiviti perniagaan dalam bidang pertanian untuk usahawanBumiputera dalam sektor Industri Kecil Sederhana (IKS) & Perusahaan KecilSederhana (PKS) di kawasan Pantai Timur Malaysia. Kawasan yang terlibat adalahkawasan negeri Pahang, Terengganu, Kelantan dan Mersing sahaja. Jumlah Pinjaman: RM50,000sehingga RM250,000Tempoh pinjaman: sehingga limatahun

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
  • Pinjaman
Kelayakan Perniagaan
  • Semua jenis perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
  • Johor
  • Kelantan
  • Pahang
  • Terengganu
Lain-lain kelayakan
  • WarganegaraMalaysia.
  • Telah memperolehsokongan pengesahan daripada ECERDC sebagai usahawan Program pembangunanUsahawan ECER (EEDP).
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Silarujuk laman web untuk maklumat lanjut.

Maklumat Agensi

Agrobank
Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815

50726 Kuala Lumpur

Tel    :      603-2731 1600
Faks :      603-2691 4908

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang