RUANG PEJABAT

Agensi : Technology Park Malaysia
Kategori Entri : Premis Perniagaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

TPM menawarkan ruang pejabat yang fleksibel dan premis pejabat yang menepati keperluan operasi setiap syarikat yang berada di tahap pemangunan yang berbeza. Insentif kerajaan yang menarik untuk usahawan teknologi, syarikat-syarikat berstatus MSC atau Bio-nexus dan syarikat-syarikat yang berorientasikan teknologi yang lain. Tempoh Penyewaan : 2 tahun dan boleh diperbaharui setiap 2 tahun.Permulaan Penyewaan : Seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran dan Surat Perjanjian PenyewaanSurat Perjanjian Penyewaan : Tempoh surat perjanjian adalah 2 tahun dari tarikh permulaan Surat Perjanjian Penyewaan. Semua kos yang terlibat di dalam penyediaan dan penguatkuasaan Surat Perjanjian Penyewaan termasuk duti setem dan yuran guaman, secara langsung atau tidak langsung, harus dibiayai penyewa. 

Jenis Premis Yang Disediakan
 • Pejabat (Untuk Disewa)
Kelayakan Perniagaan
 • Semua jenis perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
Lain-lain kelayakan
  Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan

   Maklumat Agensi

   Technology Park Malaysia
   Technology Park Malaysia
   Tingkat 5, Enterprise 4
   Technology Park Malaysia
   Bukit Jalil
   57000 Kuala Lumpur

   Tel    :      0 3 8998 2020
   Faks :      03 8998 2110

   Waktu Perkhidmatan

   Hari Bekerja :
   Isnin - Jumaat
   Waktu Bekerja :
   -
   Waktu Rehat :
   1.00 Petang - 2.00 Petang