SEWA BELI PERINDUSTRIAN (RHB BANK)

Agensi : RHB Bank
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Pinjaman bagi pembelian peralatan dan jentera untuk menjalankan perniagaan. Saiz minimum pinjaman adalah RM50,000 manakala tempoh pembayaran balik pinjaman adalah di antara 16 - 80 bulan. Bagi sewa beli perindustrian, margin pembiayaan adalah sehingga 99.9 % daripada jumlah kos. 

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Pinjaman
Kelayakan Perniagaan
 • Koperasi
 • Milikan Tunggal
 • Syarikat Berhad
 • Syarikat Sendirian Berhad
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
 • Perniagaan yang berdaftar dan profesional.
 • Peralatan dan jentera yang mempunyai nilai jualan semula yang baik.
 • Kedudukan kewangan yang kukuh dengan keupayaan pembayaran balik yang positif.
 • Perniagaan yang berdaya maju dengan rekod prestasi yang baik dan keupayaan untuk memenuhi obligasi kewangan.
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
 • SIla rujuk laman web

Maklumat Agensi

RHB Bank
Level 10, Tower One
RHB Centre
Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

Tel    :      603-9285 2233
Faks :      603-9281 9314

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
9.00 Pagi - 4.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang