SKIM AMALAN PERTANIAN BAIK MALAYSIA (MYGAP)

Agensi : Jabatan Pertanian Malaysia
Kategori Entri : Sokongan Perniagaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Satu skim pensijilan yang dirangka oleh JabatanPertanian pada tahun 2002, dahulunya dikenali dengan Skim Amalan Ladang BaikMalaysia (SALM) untuk memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang yangmengamalkan APB. Skim ini dibangun berpandukan piawaian MS 1784:2005 CropCommoditiesGoodAgriculture Practices (GAP).Logo MyGAP pada label produk dapat meyakinkanpengguna terhadap keselamatan produk tersebut sekaligus menjadi teras kepadaSistem Pengembangan Tekno Pertanian (SPTP) Jabatan Pertanian.   

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Pensijilan
Kelayakan Perniagaan
 • Semua jenis perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
  • Semuaentiti persendirian, syarikat swasta dan agensi/badan berkanun 
  •  
  • PesertaProjek Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) 
  •  
  •  
  • PesertaLadang Kontrak 
  •  
  •  
  • PusatPertanian dibawah seliaan Jabatan Pertanian 
  •  
  •  
  • PesertaProjek Pertanian Moden 
  • Tanah yang diusahakan sah di sisi undang-undang, telah bertanam dan mula mengeluarkan hasilserta bertujuan untuk jualan domestik mahupun eksport
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
 • Sila rujuk laman web

Maklumat Agensi

Jabatan Pertanian Malaysia
Jabatan Pertanian
Aras 7-17, Wisma Tani, No. 30,
Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62624 Putrajaya, Malaysia.
62624 Putrajaya

Tel    :      603-8870 3000
Faks :     

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 1.30 Petang