SKIM JAMINAN KREDIT ISLAMIK

Agensi : Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

SME Bank akan mengeluarkan Surat Jaminan sebagai sandaran / sokongan kepada kemudahan yang ditawarkan oleh institusi kewangan pelaksana. Kemudahan yang dijamin oleh SME Bank ialah overdraft sebagai modal kerja. Margin pembiayaan maksima 90% daripada keperluan kos modal kerja. Had minima pinjaman dijamin ialah RM100,000 dan had maksima ialah RM1 juta.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
  • Jaminan
Kelayakan Perniagaan
  • Milikan Tunggal
  • Syarikat Berhad
  • Syarikat Sendirian Berhad
Kelayakan Mengikut Negeri
  • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
  • Majoriti milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51%) dan didaftarkan di Malaysia; 
  • Perniagaan Kecil dan Sederhana; 
  • Perniagaan mikro tidak layak; 
  • Kriteria lain yang ditentukan oleh SME Bank dari masa ke semasa.
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut.

Maklumat Agensi

Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia (SME Bank)
Menara SME Bank
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur

Tel    :      03-26152020
Faks :      03-26981748

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang