SKIM PEMBIAYAAN MIKRO PENJAJA DAN PENIAGA KECIL

Agensi : Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Pinjaman bagi membantu penjaja dan peniaga kecil membiayai modal pusingan dan pembelian barangan atau aset yang berkaitan secara langsung dengan perniagaan yang dijalankan. Had pinjaman adalah dari RM 1,000 hingga RM 50,000.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Pinjaman
Kelayakan Perniagaan
 • Individu
 • Milikan Tunggal
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
  • WarganegaraMalaysia berumur 18 hingga 60 tahun 
  •  
  • Terbukakepada individu atau penjaja dan peniaga kecil yang menjalankanmikro enterpris secara sepenuh masa 
  •  
  • Mempunyailesen/permit/daftar perniagaan yang sah dikeluarkan olehSuruhanjaya SyarikatMalaysia (SSM) atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 
  •  
  • Tidakmuflis 
  •  
  • Jenispemilikan yang dibenarkan termasuklah pemilik tunggal, persendirian dan perkongsian 
  •  
  • Menjadiahli persatuan yang berdaftar 
  •  
  • Aktivitiperniagaan yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariah 
  •  
  • Tidakmempunyai pembiayaan mikro yang masih berjalan di mana-mana bank/agensi. Bagipelanggan yang telah menjelaskan sepenuhnya pembiayaan mikro dimana-manabank/agensi, juga layak memohon pembiayaan mikro di bawah programini
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Salinankad pengenalan 
  •  
  • Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan (SSM)/Pihak BerkuasaTempatan(PBT) 
  •  
  • BorangPermohonan Pembiayaan Mikro-i MPPK

Maklumat Agensi

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
No 13, Persiaran Perdana,
Presint 2, 62623 Putrajaya,
Malaysia
62623 Putrajaya

Tel    :      1800-886-800
Faks :      603-8882 5762

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
7.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang