STRATEGIC ALLIANCE FINANCING-I (SALF-I)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Strategic Alliance Financing-i (SALF-i) adalah kemudahan pembiayaan berkonsepkan Tawarruq. Ia diberikan untuk membiayai projek pembangunan bagi aktiviti ekonomi (pertanian dan asas tani) yang dilancarkan oleh Kerajaan Negeri atau Persekutuan. Jumlah pinjaman: Sehingga 100% daripada jumlah keseluruhan projek. Tempoh pinjaman: Sehingga 15 tahun.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
  • Pinjaman
Kelayakan Perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
Lain-lain kelayakan
  • Peserta projek secara individual atau agensi yang diberi kuasa oleh Kerajaan Negeri atau Persekutuan sebagai Pengurus Projek.
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Silarujuk laman web untuk maklumat lanjut.

Maklumat Agensi

Agrobank
Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815

50726 Kuala Lumpur

Tel    :      603-2731 1600
Faks :      603-2691 4908

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang