SURAT KREDIT-I

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Ini merupakan satu Surat Akujanji bertulis yangdikeluarkan oleh bank kepada penjual (beneficiary) atas permintaan pemohon /pembeli untuk membayar sejumlah wang sebagai balasan kepada dokumen yangdiserahkan kepada bank seperti yang dinyatakan di dalam tersebut. Iamenggunakan konsep wakalah dan murabahah yang memberi kemudahan pada urusniagadomestik dan luar negara tanpa perlu membuat pembayaran awal. Terdapat 2 jenis surat kredit iaitu Surat Kredit-i Sight (Sight LC-i)yang membolehkan penjual mendapat pembayaran segera setelah penghantaranbarangan dan  SuratKredit-i Usance (Usance LC-i) yang mana penghantaran barangan dilakukan oleh benefisiari dan dokumen diserahkan kepada Bank pengeluar atau Bankyang mengesahkan dan pembayaran akan dilakukan pada satu tempoh matang yangditetapkan.  

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Jaminan
Kelayakan Perniagaan
 • Semua jenis perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
 • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
  Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut.

  Maklumat Agensi

  Agrobank
  Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
  Leboh Pasar Besar
  Peti Surat 10815

  50726 Kuala Lumpur

  Tel    :      603-2731 1600
  Faks :      603-2691 4908

  Waktu Perkhidmatan

  Hari Bekerja :
  Isnin - Jumaat
  Waktu Bekerja :
  8.30 Pagi - 5.30 Petang
  Waktu Rehat :
  1.00 Petang - 2.00 Petang