TABUNG INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA 2 (TIKS2)

Agensi : Affin Bank Berhad
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Bantuan untuk menggalakkan aktiviti-aktiviti PKS dalam sektor berorientasikan eksport dan domestik. Jumlah pembiayaan yang disediakan ialah RM5 juta dengan tempoh pembiayaan selama 5 tahun. Kadar pembiayaan tersebut ialah sebanyak 4% - 6% setahun.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
  • Pinjaman
Kelayakan Perniagaan
  • Semua jenis perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
  • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
  • Perusahaan perniagaan mengikut definisi PKS di Malaysia;
  • Dana pemegang saham tidak melebihi RM2 juta;
  • Saham PKS yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai dan syarikat berkaitandengan Kerajaan hendaklah tidak melebihi 20 peratus;
  • Warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia dan memiliki sekurang-kurangnya 51% pegangan saham yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965, Akta Koperasi 1993, Akta Pertubuhan 1966, berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau pihak-pihak berkuasa yang lain; dan
  • Rekod prestasi perniagaan PKS tidak melebihi daripada tujuh (7) tahun. (Walau bagaimanapun, institusi kewangan peserta boleh memberi pertimbangan terhadap permohonan pembiayaan daripada PKS yang mempunyai rekod prestasi lebih daripada tujuh (tahun).
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  •  Permohonan hendaklah dikemukakan kepada mana-mana institusi kewangan peserta.
  • Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur tapisan biasa dan keperluan cagaran oleh institusi kewangan peserta yang berkenaan.

Maklumat Agensi

Affin Bank Berhad
AFFIN BANK BERHAD
17th Floor, Menara Affin
80, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur

Tel    :      +603-2055 9000
Faks :      +603-2026 1415

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
9.00 Pagi - 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang