TABUNG UNTUK MAKANAN (3F)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Pembiayaan ini merupakan dana daripada Bank Negara Malaysia (BNM) dan Kementerian Pertanian dan Asas Tani (MOA) bertujuan untuk menyediakan pembiayaan bagi projek-projek di dalam sektor makanan pada kos yang berpatutan bagi meningkatkan pengeluaran makananan dalam negara dan mengurangkan import makanan. 

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
  • Pinjaman
Kelayakan Perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
Lain-lain kelayakan
  • Individu / Bukan Individu.
  • Warganegara Malaysia.
  • Perniagaan milik tunggal atau perkongsian
  • Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya (51%) yang ditubuhkan di bawah AktaSyrikat 1965.
  • Institusi-institusi yang diperbadankan.
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut.

Maklumat Agensi

Agrobank
Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815

50726 Kuala Lumpur

Tel    :      603-2731 1600
Faks :      603-2691 4908

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang