TRADE FINANCE - MURABAHAN TRUST RECEIPT (MTR)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Murabahah Trust Receipt (MTR) merupakan satu kemudahan pinjaman modal pusingan jangka pendek untuk membiayai pembelian domestik atau luar negara. Ia berdasarkan dokumen yang diterima di bawah transaksi Letter ofCredit-i yang dikeluarkan oleh bank. Kemudahan ini ditawarkan di bawah konsep murabahah. 

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
  • Pinjaman
Kelayakan Perniagaan
  • Individu
  • Koperasi
  • Milikan Tunggal
  • Syarikat Sendirian Berhad
Kelayakan Mengikut Negeri
  • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
  •  Entiti termasuklah individu, koperasi, milikan tunggal dan syarikat sendirian berhad.
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut.

Maklumat Agensi

Agrobank
Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815

50726 Kuala Lumpur

Tel    :      603-2731 1600
Faks :      603-2691 4908

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang