TRADE FINANCE - TRADE WORKING CAPITAL FINANCING -I (TWCF-I)

Agensi : Agrobank
Kategori Entri : Pembiayaan


Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Kemudahan jangka pendek yang ditawarkan bagi membiayai modal kerja mengikut jenis-jenis pinjaman yang dibenarkan seperti projek pengeluaran utama, projek pemprosesan dan perkilangan, aktiviti pemasaran dan perdagangan dan lain-lain keperluan kewangan berkaitan modal kerja. Jenis-jenis pinjaman yang ditawarkan ialah Pembiayaan Belian-TWCF-i Purchase (Kontrak Bai'Al-Murabahah dan Pembiayaan Jualan TWCF-i Sale (Kontrak Bai'Al-Dayn). Tempoh pinjaman: 14 hari sehingga 180 hari (atau tidak melebihi 365 hari).

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
  • Pinjaman
Kelayakan Perniagaan
  • Semua jenis perniagaan
Kelayakan Mengikut Negeri
  • Semua Negeri
Lain-lain kelayakan
  • Terbuka semua entiti perniagaan.
Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan
  • Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut,

Maklumat Agensi

Agrobank
Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815

50726 Kuala Lumpur

Tel    :      603-2731 1600
Faks :      603-2691 4908

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin - Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi - 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang - 2.00 Petang